O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

PNEUMOLOGIE A PNEUMOONKOLOGIE
vyšlo 30. 6. 2021
 

Na začátku roku 2021 byla situace vážná a smutná. Nyní přichází světlo naděje
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s MUDr. Ivanou Čiernou Peterovou

Biologická léčba astmatu
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Dlouhodobá léčba asthma bronchiale fixní kombinací salmeterolu a flutikason propionátu s výhledem na změnu stejné kombinace účinných látek v novém inhalačním systému Everio Airmaster
MUDr. Zuzana Perná

Veriflo: fixní kombinace salmeterolu a flutikasonu v léčbě asthma bronchiale
doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Dlouhodobé důsledky covidu-19
doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Novinky v managementu idiopatické plicní fibrózy
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Očkování pneumologických pacientů proti pneumokokům
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Co bychom měli (a mohli) vědět o deficitu α1-antitrypsinu
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Flutikason fuorát – kortikosteroid s vysokou receptorovou afinitou v kombinaci s vilanterolem v dlouhodobé léčbě plicních obstrukčních chorob
MUDr. Irena Krčmová, CSc. | MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.

Fixní kombinace glykopyronium/formoterol v léčbě CHOPN
MUDr. Ondřej Kudela

Změna je život…
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Nová duální bronchodilatační léčba CHOPN – Bevespi Aerosphere
MUDr. Petr Šafránek

Role maximálního nádechového úsilí ve výběru inhalačního systému
doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Léčba chronické obstrukční plicní nemoci v ambulantním prostředí
MUDr. Ondřej Zela, MBA

Byli jsme svědky těžkého průběhu infekce covidu-19 i u mladých, jinak zdravých pacientů
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s MUDr. Leonou Koubkovou

Imunoterapie v první linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic
MUDr. Leona Koubková

Pokroky v imunoterapii malobuněčného karcinomu plic
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Studie IMpower150 – analýza subpopulace EGFR pozitivních pacientů
MUDr. Marie Drösslerová

Setkání špičkových odborníků v oblasti HIV

Screening psychických poruch indukovaných život ohrožujícími chorobami, ale i obavami z covidové pandemie
PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. | doc. MUDr. Zdeněk Boleloucký, CSc. | prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. | prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. | prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. | MUDr. Martin Štork, Ph.D. | MUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

 

 

     

Copyright © 2012 - 2021 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 30.06.2021 Na začátek strany