O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

Praktický lékař
vyšlo 30. 11. 2022
 

Elektronická preskripce a e-neschopenka přišly do praxe právě včas
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s doc. MUDr. Bohumilem Seifertem, Ph.D.

Pacient po infarktu myokardu v další ambulantní péči
prof. MUDr Jiří Vítovec, CSc., FESC | prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC | prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc., FESC

Zahájení léčby arteriální hypertenze
MUDr. Michaela Šnejdrlová, Ph.D.

Přístup k pacientům s trombózou povrchových žil
doc. MUDr. Jana Hirmerová, Ph.D.

Moderní přístupy v léčbě idiopatických střevních zánětů
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

Klasifikace diabetu 2022 – perspektiva moderního přístupu k diabetu
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA

Projevy vybraných systémových onemocnění na ústních sliznicích
MDDr. Markéta Janovská | RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D. | prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc., MBA

Vztah onemocnění zubů a ostatních částí těla
doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, Ph.D., MBA | MDDr. Radovan Žižka, Ph.D. | prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D. | MUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D. | MUDr. Ivo Marek, Ph.D.

Přínos otoskopie v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Jakub Dršata, Ph.D. | MUDr. Michal Homoláč | MUDr. Jan Mejzlík, Ph.D. | prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. | MUDr. Jan Vodička, Ph.D.

Jak pacienti s chronickými chorobami hodnotí své zkušenosti s poskytovanou péčí u praktických lékařů a výstupy péče
doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. | MUDr. Norbert Král

Stáže mediků v ordinacích praktických lékařů na různé způsoby: učíme se společně
MUDr. Martin Seifert | MUDr. Rudolf Baloun

Moderní léčba chronických ran v ambulantní péči
MUDr. Jan Stryja, Ph.D.

Doreta Prolong v léčbě chronické bolesti
doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.

Léčba neuropatické bolesti v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Metamizol a jeho postavení v léčbě bolesti
doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.

Léčba muskuloskeletální bolesti v praxi
MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Multisystémové benefity magnézia a význam homeostázy horčíka pri ochorení COVID-19
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

Racekadotril v léčbě akutních průjmových onemocnění
doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Stávající a nové možnosti prevence proti pneumokokovým onemocněním
MUDr. Igor Karen

Vysokodávková vakcinace proti chřipce v sezoně 2022–2023
doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Ambroxol – podpora tvorby plicního surfaktantu a ochrana plic v pandemickém období
doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. | MUDr. Denisa Kavková, PhD.

Prosté a rekurentní infekce dolních cest močových u žen: možnosti neantibiotické terapie a profylaxe
MUDr. Radek Paus Sýkora

Pečeň, esenciálne fosfolipidy, imunita a COVID-19
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

 

 

     

Copyright © 2012 - 2022 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 30.11.2022 Na začátek strany