otevřít časopis on-line
O časopise
Obsah časopisu
Prezentace firem
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

otevřít časopis on-line PNEUMOLOGIE
vyšlo 29.06.2018
 

Přístup k očkování je u naší populace tradičně velmi různorodý
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s prof. MUDr. Vítězslavem Kolkem, DrSc.

Biologická léčba nemalobuněčného karcinomu plic – současnost a výhledy
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. | MUDr. Ondřej Venclíček |MUDr. Bohdan Kadlec | MUDr. Marcela Tomíšková | MUDr. Lenka Jakubíková | MUDr. Jana Špeldová

Nemalobuněčný karcinom plic ROS1 pozitivní, léčený crizotinibem
MUDr. Leona Koubková

Pembrolizumab v první linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic
MUDr. Libor Havel | doc. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.

Deficit ?1-antitrypsinu
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D.

Triple terapie u chronické obstrukční plicní nemoci
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

CHOPN – účinná bronchodilatační léčba – kazuistika
MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Stručné souvislosti vakcinace proti pneumokokovi u nemocných s CHOPN a bronchiálním astmatem
MUDr. Pavel Turčáni

Biologicky cílená léčba sarkoidózy
MUDr. Lýdia Žarnayová | MUDr. Monika Žurková, Ph.D. | prof. MUDr. Vítězslav Kolek, CSc.

CHOPN – kardiální pacient – kombinace bronchodilatancií
MUDr. Jan Beneš, Ph.D.

Účinnost duální bronchodilatační léčby (indakaterol/glykopyrronium) na snížení plicní hyperinflace a následné zlepšení plnění komor u pacientů s CHOPN
MUDr. Milan Sova, Ph.D.

Význam lehkých exacerbací CHOPN
MUDr. Jaromír Zatloukal, Ph.D.

Bronchiektazie – dělení, diagnostika a léčba
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

(Ne)novinky v léčbě idiopatické plicní fibrózy
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Současný pohled na diagnostický význam vydechovaného oxidu dusnatého
doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Biomarkery a biologická léčba bronchiálního astmatu
MUDr. Irena Krčmová, CSc. | MUDr. Jakub Novosad, Ph.D. | MUDr. Vratislav Sedlák, Ph.D.

Mepolizumab v léčbě astmatu
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Proč očkovat proti viru o velikosti 80 nm
MUDr. Ivana Čierna Peterová

 

 

     

Copyright © 2012 - 2018 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 29.11.2018 Na začátek strany