O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

Kazuistiky
vyšlo 18. 12. 2023
 

Belantamab mafodotin v terapii pozdní fáze refrakterního mnohočetného myelomu
doc. MUDr. Mgr. Jiří Minařík, Ph.D. | MUDr. Tomáš Pika, Ph.D. | Mgr. Jana Balcárková, Ph.D. | MUDr. Vojtěch Látal | MUDr. Petra Krhovská, Ph.D. | doc. MUDr. Jaroslav Bačovský, CSc.

Kolik biopsií je dost?
MUDr. Andrea Müllerová

Standard první linie léčby metastatického ER+, HER2/neu– karcinomu prsu
MUDr. Renata Koževnikovová

Léčba pacientky s metastatickým HR+/HER2– karcinomem prsu
MUDr. Markéta Palácová

Dlouhodobě působící injekční léčba může být jediná možnost
MUDr. David Jilich, Ph.D.

Zlepšení kompenzace diabetu při léčbě empagliflozinem
MUDr. Katarína Halčiaková

Landiolol u kriticky nemocné pacientky s myasthenia gravis na podkladě thymomu
MUDr. Patricia Puklová | MUDr. Petr Aulický, Ph.D.

Teriflunomid v léčbě roztroušené sklerózy u pacientky s revmatoidní artritidou
MUDr. Magdaléna Hladíková, Ph.D.

Lavekan – úspěšná léčba pacientky trpící mírnou emoční labilitou, vegetativní symptomatikou a nekvalitním spánkem
doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Využití NPWT při operaci pilonidálního sinu
MUDr. Karla Janková

NPWT při hojení rozsáhlé dehiscence po vulvektomii s přesunem laloků
MUDr. Jitka Klikarová

První zkušenosti se systémem elektrostimulace se zpětnou vazbou v léčbě dysfunkcí dolních močových cest
MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., MBA | Bc. Anna Hodulíková

Léčba upadacitinibem u pacientky v pokročilém věku
MUDr. Tomáš Zitko

Nízkoobjemový preparát Plenvu je vysoce účinnou a dobře tolerovanou přípravou tlustého střeva před endoterapeutickým výkonem u Crohnovy choroby
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF

Subkutánní infliximab u mladého obézního pacienta s Crohnovou nemocí
MUDr. Ladislav Douda

První zkušenost s biosimilárním subkutánně aplikovaným infliximabem v dětské gastroenterologické ambulanci
MUDr. Astrida Šuláková, Ph.D.

Léčba těžké atopické dermatitidy abrocitinibem u mladého muže
MUDr. Hana Janatová

Podpůrná péče pro akné vulgaris na zádech s hydro-mikrodermabrází SiLICA DermaCare
MUDr. Eva Fialová Kožní

Konfluentní typ aktinické keratózy obličeje léčený 4% 5-fluorouracilem v krému
MUDr. Andrea Kohutová | MUDr. Radek Litvik

 
 
 
 

 

     

Copyright © 2012 - 2023 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 18.12.2023 Na začátek strany