O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

Pneumoonkogynekologie | Pneumologie
vyšlo 30. 06. 2022
 

Řada studií nabízí nové léčebné kombinace s cílem zvýšení účinnosti a oddálení vzniku rezistence
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s MUDr. Leonou Koubkovou

Imunoterapie v léčbě pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic
MUDr. Helena Čoupková

Léčba časných stadií nemalobuněčného karcinomu plic
MUDr. Leona Koubková

Léčba malobuněčného karcinomu plic
MUDr. Bohdan Kadlec, Ph.D.

Léčba maligního mezoteliomu pleury
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D. | MUDr. Juraj Kultan | MUDr. Ondřej Fischer | MUDr. Andrea Müllerová

Program časného záchytu karcinomu plic
MUDr. Ivana Čierná Peterová

Jako pneumoložka musím poděkovat především všem pneumologům, a to jak v nemocnicích, tak v ambulancích
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s MUDr. Ivanou Čiernou Peterovou

Diagnostika a terapie syndromu obstrukční spánkové apnoe
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. | MUDr. Samuel Genzor, Ph.D. | MUDr. Jan Mizera

První jednoroční data z prospektivní observační studie postcovidových následků u kohorty pacientů z první vlny covidu-19 v Královéhradeckém kraji
MUDr. Mikuláš Skála | MUDr. Michal Kopecký | MUDr. Libor Nevoránek | Tereza Junková | doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D.

Idiopatická plicní fibróza – farmakologické možnosti léčby
MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Očkování pneumologických pacientů proti pneumokokům
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Vrozené poruchy imunitního systému manifestující se v dospělém věku
MUDr. Zita Chovancová, Ph.D.

Dlouhodobá léčba astmatu
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Relvar Ellipta u pacienta s rozsáhlou medikací
MUDr. Petra Adámková | doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Pacientka s těžkým astmatem léčená mepolizumabem
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Biologická léčba těžkého astmatu – současné možnosti a výhledy
MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.

Klinická účinnost kombinace budesonidu a formoterol fumarátu (Easyhaler) u nemocných se špatně kontrolovanou obstrukční nemocí dýchacích cest
doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Klinická účinnost kombinace budesonidu a formoterol fumarátu (Easyhaler) u nemocných se špatně kontrolovanou obstrukční nemocí dýchacích cest
MUDr. Ivana Čierná Peterová

CHOPN – přínos duální léčby
MUDr. Blanka Eliasová

Fixní trojkombinace IKS/LAMA /LABA v inhalačním systému NEXThaler
MUDr. Samuel Genzor, Ph.D.

Problematika indikace augmentační léčby deficitu α1-antitrypsinu
MUDr. Jan Chlumský, Ph.D. | MUDr. Eva Bartošovská

 

 

     

Copyright © 2012 - 2022 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 30.06.2022 Na začátek strany