O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

KAZUISTIKY V ONKOLOGII, HEMATOONKOLOGII A HEMATOLOGII
vyšlo 30. 4. 2023
 

Dlouhodobá remise při léčbě enzalutamidem ve druhé linii léčby pacienta s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty
MUDr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Virtuální WCLC 2020 a imunoterapie
MUDr. Leona Koubková

Atezolizumab v léčbě metastatického adenokarcinomu plic
MUDr. Juraj Kultan

Naše první zkušenosti s lenvatinibem v terapii hepatocelulárního karcinomu
MUDr. Josef Gruna

Atezolizumab a bevacizumab v léčbě hepatocelulárního karcinomu
MUDr. Beatrix Bencsiková, Ph.D.

Hepatocelulární karcinom a cílená terapie
MUDr. Aleš Langer | MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Atezolizumab v léčbě uroteliálního karcinomu
MUDr. Michaela Matoušková | doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. | Ing. Jaroslava Skálová

Atezolizumab v léčbě metastatického karcinomu ledvinné pánvičky, kazuistika pacienta s dlouhodobou léčebnou odpovědí
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. | MUDr. Kateřina Stískalová | doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Pazopanib v kombinaci s radioterapií u pacienta s metastatickým karcinomem ledviny
MUDr. Igor Richter, Ph.D. | doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D.

Ovlivní Phesgo (kombinace pertuzumabu a trastuzumabu) péči o pacientky s HER2 pozitivním karcinomem prsu?
MUDr. Lenka Rušinová | doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.

Domácí parenterální výživa v praxi
MUDr. Štěpán Tuček, Ph.D.

Mutace genu SDHD v rodině s výskytem paragangliomu krku
Mgr. Zdeněk Musil, Ph.D. | RNDr. Ing. Libor Staněk, Ph.D. | prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. | prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc. | prof. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc. | doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D. | MUDr. Anasuya Guha | MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.

Transbukální fentanyl v léčbě průlomové bolesti
MUDr. Štěpán Rusín ARO

Současný pohled na stanovení prognózy u pacientů s folikulárním lymfomem
MUDr. Aleš Obr, Ph.D.

Léčba brentuximab vedotinem u pacientky s refrakterním systémovým Hodgkinovým lymfomem a sekundárním postižením CNS
MUDr. Heidi Móciková, Ph.D.

Léčba primárně splenického lymfomu bez vilózních lymfocytů s leukemizací
MUDr. Ivana Zubatá Karlová | MUDr. Kateřina Beníšková | doc. MUDr. Jan Novák, Ph.D. | MUDr. Barbora Bačová

Castlemanova nemoc – neinfekční a nemaligní lymfadenopatie se zvýšenou koncentrací polyklonálních imunoglobulinů a systémovými zánětlivými projevy
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. | MUDr. Zuzana Adamová, Ph.D. | prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. | prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. | MUDr. Zdeněk Král, CSc.

Zkušenosti s preparátem Adynovi
MUDr. Gabriela Romanová

Eltrombopag ve druhé linii léčby u pacienta s chronickou imunitní trombocytopenií
MUDr. Miroslav Genský

Naše zkušenosti s Besremi®: rozkvetlá pacientka
MUDr. Eva Drbohlavová

Léčba ravulizumabem v klinické praxi
MUDr. Libor Červinek, Ph.D.

První zkušenosti s náhradou eculizumabu ravulizumabem v léčbě klasické paroxysmální noční hemoglobinurie
MUDr. Jaromír Gumulec | MUDr. Radomíra Hrdličková | Mgr. Jan Martinek

Podávání eculizumabu v těhotenství
MUDr. Jan Válka, Ph.D. | prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.

Erdheimova-Chesterova choroba – zánětlivé projevy, které indukuje maligní choroba
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. | prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. | prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. | MUDr. Martin Krejčí | MUDr. Martin Štork, Ph.D. | MUDr. Zdeněk Král, CSc. | doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D. | MUDr. Renata Koukalová | doc. RNDr Sabina Ševčíková, Ph.D. | MUDr. Tomáš Nebeský, CSc. | MUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

 

 

     

Copyright © 2012 - 2021 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 30.04.2021 Na začátek strany