O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

Pneumoonkologie | Pneumologie
vyšlo 30. 06. 2023
 

Cílená léčba na základě zjištěných genetických aberací v nádoru vedla k výraznému zlepšení léčebných výsledků
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s MUDr. Leonou Koubkovou

Epidemiologie, klinický obraz a možnosti screeningu karcinomu plic u nekuřáků
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.

Léčba časných stadií nemalobuněčného karcinomu plic
MUDr. Leona Koubková

Přínos sekvenování nové generace v terapii nemalobuněčného plicního karcinomu – zaměřeno na rezistence u EGFR mutovaného nemalobuněčného plicního karcinomu
MUDr. Petra Zemanová | MUDr. Ľudmila Křížová | doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. | MUDr. Jan Špaček, Ph.D.

Léčba pokročilého a metastazujícího nemalobuněčného karcinomu plic bez řídicích mutací
MUDr. Markéta Černovská

Jediným preventivním řešením je očkování proti infekčnímu agens
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s MUDr. Ivanou Čiernou Peterovou

Dispenzarizace v pneumologických ambulancích
MUDr. Ivana Čierná Peterová

Rozvoj specifické imunitní odpovědi, vyšetření protilátek a jejich interpretace
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

Očkování proti pneumokokům u pneumologických pacientů
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Dlouhodobá léčba chronické obstrukční plicní nemoci z pohledu nového doporučení
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Domácí neinvazivní ventilace u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí
doc. MUDr. Milan Sova, Ph.D. | MUDr. Samuel Genzor, Ph.D. | MUDr. Jan Mizera | MUDr. Ondřej Zela

Léčba idiopatické plicní fibrózy – pokroky v uplynulých pěti letech
doc. MUDr. Martina Šterclová, Ph.D.

Léčba pacienta s idiopatickou plicní fibrózou a s četnými komorbiditami
MUDr. Kamil Kleňha

Komunitní pneumonie – aktuální přístup k léčebné péči
MUDr. Petr Jakubec, Ph.D.

Biologická léčba těžkého astmatu
MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.

Význam vhodné aplikační formy v kontrole onemocnění spojených s obstrukcí dolních cest dýchacích
doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Význam vhodné aplikační formy v kontrole onemocnění spojených s obstrukcí dolních cest dýchacích
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

Copyright © 2012 - 2023 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 30.06.2023 Na začátek strany