O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

Biologická a cílená léčba
vyšlo 31. 03. 2022
 

Komplikací infekce covid-19 může být akutní selhání ledvin
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s prof. MUDr. Vladimírem Tesařem,DrSc.

Baricitinib
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. | PharmDr. Jan Miroslav Hartinger, Ph.D.

Levodopa-entakapon-karbidopa intestinální gel (LECIG) v léčbě Parkinsonovy nemoci
MUDr. Martin Nevrlý

SGLT2 inhibitory u nediabetických onemocnění ledvin
MUDr. Jan Vachek | prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Novinky v léčbě atypického hemolyticko-uremického syndromu
prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Biologická léčba migrény – současnost a budoucnost
MUDr. Petra Migaľová

Současné možnosti biologické léčby astmatu v České republice
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.

Dlouhodobé výsledky léčby baricitinibem v českém národním registru ATT RA
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. | Mgr. Lucie Nekvindová | MVDr. Renata Rouhová

Mladý muž s koxartrózou a bolestmi zad
MUDr. Monika Gregová, Ph.D.

Přístupy k léčbě bolesti u pacientů s revmatoidní artritidou
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Role interleukinu 6 v rozvoji anemie u revmatoidní artritidy
prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Konec dobrý, všechno dobré?
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Biologická léčba systémového lupus erythematodes
MUDr. Martina Skácelová, Ph.D. | prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. | MUDr. Jakub Videman

Subkutánní infliximab v léčbě zánětlivých revmatických onemocnění
prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Pět let zkušeností s Benepali v reálné klinické praxi
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Těžká forma chronické ložiskové psoriázy u 21letého pacienta úspěšně léčená secukinumabem
MUDr. Jan Šternberský, Ph.D. | MUDr. Martin Tichý, Ph.D.

Úspěšná léčba pacienta s těžkou psoriázou kombinovanou s psoriatickou artritidou guselkumabem
MUDr. Petra Fialová

Guselkumab v terapii velmi těžké formy psoriázy
MUDr. Jan Šternberský, Ph.D.

Guselkumabem léčená psoriáza obézního muže středního věku
MUDr. Veronika Pallová

Generalizovaná psoriáza u polymorbidní pacientky v terapii guselkumabem
MUDr. Martina Blažková

Těžká forma psoriázy úspěšně léčená guselkumabem
MUDr. Monika Hudymačová

Biologická léčba mnohočetného myelomu v roce 2021
prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.

Venetoklax v léčbě akutní myeloidní leukemie
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D.

Management léčby přípravkem Mylotarg u pacientů s akutní myeloidní leukemií
MUDr. Jan Válka, Ph.D. | MUDr. Petr Soukup, MHA

Pokročilý endometriální karcinom a inovativní léčba
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Terapie časného HER2 pozitivního karcinomu prsu
doc. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D. | doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.

Metastatický triple negativní karcinom prsu – deprese začíná ustupovat
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Komplexní patologické vyšetření nemalobuněčného karcinomu plic – současný stav a výzvy do blízké budoucnosti
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.

Imunoterapie v první linii léčby nemalobuněčného karcinomu plic
MUDr. Leona Koubková

Léčba karcinomu ledviny v roce 2022
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Biosimilární bevacizumab v léčivém přípravku Oyavas 25 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok
doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

 

 

     

Copyright © 2012 - 2022 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 31.03.2022 Na začátek strany