O časopise
Obsah časopisu
Redakční rada
Pokyny pro autory
Inzerce - mediakit
Kontakty
Ceník
       personální inzerce

 
Obsah časopisu

Praktický lékař
vyšlo 25. 11. 2021
 

Praktičtí lékaři sehráli roli nárazníku, který ochránil nemocniční a zejména intenzivní lůžkovou péči
Rozhovor Mgr. Dany Frantálové s doc. MUDr. Bohumilem Seifertem, Ph.D.

Zobrazovací metody v 21. století
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. | doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.

Praktičtí lékaři v pandemii za hranicemi svých kompetencí
MUDr. David Halata

Opioidy a léčba bolesti
doc. MUDr. Jiří Kozák Ph.D.

Dexibuprofén: farmakológia, terapeutické použitie a bezpečnosť
PharmDr. Andrea Gažová, PhD. | prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

Metamizol v léčbě různých bolestivých stavů
MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

Poruchy chování u adolescentů a jejich prognóza v dospělosti
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Životně důležitý vitamin B12
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA | MUDr. Martina Nováková | prof. MUDr. Richard Češka, CSc.

Magnézium
doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD. | prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc.

MA FLD alebo NAFLD a prínosy esenciálnych fosfolipidov v ich liečbe
doc. MUDr. Peter Minárik, PhD., MSc.

Podpůrná léčba vápníkem a vitaminem D (cholekalciferolem) při prevenci a léčbě osteoporózy
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D.

Sprej VIROSTOP je vhodný pro léčbu pacientů s covidem-19

Jsme připraveni na chřipku v sezóně 2021/2022?
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc

Valsartan: možnosti preskripce v ordinaci praktického lékaře
MUDr. Zdeněk Ramík | prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC

Výhody antihypertenzní kombinační terapie při užití fixní kombinace perindoprilu a indapamidu
MUDr. Karel Vykoupil

Ambulantní monitorování krevního tlaku – tipy pro praktické lékaře
doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Statiny a ezetimib
MUDr. Zdeněk Hamouz

Proč stále čekáme, když řešení známe?

Mladá pacientka se syndromem dráždivého tračníku a akutní yersiniózou
MUDr. Lenka Kozáková

Netypická manifestace infekce virem SARS-CoV-2
MUDr. Lenka Kozáková

Zkušenost s přípravkem obsahujícím tanát želatiny při léčbě akutního průjmu v ordinaci všeobecného praktického lékaře
MUDr. Marek Veinfurt

Léčba akutního průjmu pomocí tanátu želatiny v ordinaci infektologa
MUDr. Radka Jančová

V případech chronické kopřivky s projevy systémového zánětu a bolestí kostí může jít o syndrom Schnitzlerové
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. | prof. MUDr Luděk Pour, Ph.D. | prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. | MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. | MUDr. Zdeněk Král, CSc. | MUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

 

 

     

Copyright © 2012 - 2021 ERA Média, s.r.o. - strana aktualizována 23.11.2021 Na začátek strany